Opłata za obiady w grudniu

Opłata za obiady

 

PKO BP I O/RZESZÓW 94 1020 4391 0000 6102 0144 8653

Opłata za obiady w miesiącu grudzień 2018 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej wynosi  60zł. Jeżeli dziecko nie miało odpisów.

 

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.

 

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.

  • Adres e – mail do odwoływania obiadów obiady@sp24.rzeszow.pl
  • Wiadomości otrzymane po godzinie 8.00 nie będą rozpatrywane do odpisów w danym dniu.

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za obiady.