Postać Świętego Mikołaja – konkurs

Cel główny:
głównym celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której bohaterem jest MIKOŁAJ.
Cele konkursu:
– kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne,
– zainteresowanie dzieci tradycjami bożonarodzeniowymi,
– umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności twórczych
– promowanie twórczości dziecięcej.